Blockchain Fans IndexBlockchain Fans Index

Binance Vietnamese

Dành cho nhà đầu tư Việt Nam trên Binance - Hướng dẫn đăng kí và xác thực trên sàn giao dịch Binance với hơn 8 triệu người dùng.

Open in Telegram

Members of this group also actively participate in following groups:

2019/03/22 Top Rankings

Recent Rankings

Trends Of Community Growth

Member Acquisition And Churn

Trends Of Member Participation

Top Proactive Members in Past 72 hours

 1. Gvevietnam
 2. Hằng Minner
 3. Lạc Trôi
 4. Best selfdrop
 5. Viet Hoang
 6. 💸 Ác Si Mét 💸
 7. VINH TRAN VAN
 8. Thinh Vu (Binance Angel) 🇻🇳
 9. TѻnyTrần
 10. Xixi :3 Xoxo
 11. Last Night
 12. Trần Quang Thắng
 13. Thái Việt
 14. Hà Đăng
 15. Le Minh
 16. ナツ ドラグニル | TwoGap.com
 17. Tai Nguyen
 18. Nguyen Khanh
BBIINNAACCEE VVTTMMSS