Blockchain Fans IndexBlockchain Fans Index

Binance Vietnamese

Dành cho nhà đầu tư Việt Nam trên Binance - Hướng dẫn đăng kí và xác thực trên sàn giao dịch Binance với hơn 8 triệu người dùng.

Open in Tele.me

Recent shared media

Binance Vietnamese Recent shared mediaBinance Vietnamese Recent shared mediaBinance Vietnamese Recent shared mediaBinance Vietnamese Recent shared mediaBinance Vietnamese Recent shared mediaBinance Vietnamese Recent shared mediaBinance Vietnamese Recent shared mediaBinance Vietnamese Recent shared media

2019/06/15 Top Rankings

Recent Rankings

Trends Of Community Growth

Member Acquisition And Churn

Trends Of Member Participation

Top Proactive Members in Past 72 hours

 1. PUMP
 2. Minh Hoàn
 3. Ern
 4. Zi Duong
 5. Sindyy
 6. Joseph
 7. Nguyen Khanh
 8. Kenny Ta
 9. Serhat Demir
 10. gentelman
 11. Duong Nguyennq
 12. David Hoàng Dương
 13. L.V.T
 14. Lương Tri
 15. Hung Nguyen
 16. Nhat Le
 17. Sơn Vũ Thanh
 18. Nhiếp Phong
BBIINNAACCEE VVTTMMSS