Blockchain Fans IndexBlockchain Fans Index

Binance Vietnamese

Dành cho nhà đầu tư Việt Nam trên Binance - Hướng dẫn đăng kí và xác thực trên sàn giao dịch Binance với hơn 8 triệu người dùng.

Open in Telegram

Members of this group also actively participate in following groups:

2019/04/16 Top Rankings

Recent Rankings

Trends Of Community Growth

Member Acquisition And Churn

Trends Of Member Participation

Top Proactive Members in Past 72 hours

 1. Le Minh
 2. BB
 3. Thong Doan
 4. Dat Lychi
 5. HungNQ
 6. An An
 7. Nhân 100 tài khoản tao nghỉ
 8. Tất tay x100
 9. Thuy Nguyen
 10. Tuan Nguyen Thua
 11. Dr Nugget
 12. Lê Thái
 13. Dang Hiep Bui
 14. lanhho
 15. Nhiếp Phong
 16. Nobita
 17. Trần Ngọc Hưng
 18. C N
BBIINNAACCEE VVTTMMSS