Telegram Mục lụcTelegram Mục lục

比特币中文讨论 Bitcoin BTC CN

@CryptoCN > @Bitcoin_cn

Mở ra Telegram

Các thành viên của nhóm này cũng tích cực tham gia vào các nhóm sau:

2019/02/17 Xếp hạng hàng đầu

Xếp hạng gần đây

Xu hướng tăng trưởng cộng đồng

Mua lại thành viên

Xu hướng tham gia của thành viên

Thành viên chủ động hàng đầu trong 72 giờ qua

 1. 徐伟平~大山~柯
 2. db 96
 3. 至尊宝
 4. 芷涛 谢
 5. 阳 杨
 6. friedhilde goller
 7. 恭喜 发财
 8. 邢觅珍
 9. 桂英 李
 10. 八 月
 11. 蔚烨赫
 12. 蔡狮子
 13. z hubert
 14. Katie Kwok
 15. 庆庆 陈
 16. 张 三
 17. 沙特大王子
 18. 庆龙 竹
BBIITTCCOONN