Telegram Mục lụcTelegram Mục lục

DragonEx_官方中文群

Trang mạng: https://dragonex.io/

DragonEx-最安全稳定的比特币以太坊交易平台
DragonEx团队拥有7年的区块链领域开发、运营经验。全站采用DC(Dragon Cash)代币衡量、利益共享收入100%按日分红、7*24小时优质服务。
中文:https://t.me/Dragonex_io
英文:https://t.me/DragonEx_EN
中文频道:https://t.me/Dragonex_CN
Api :https://t.me/DragonEx_API
官网:https://dragonex.im

Mở ra Telegram

Các thành viên của nhóm này cũng tích cực tham gia vào các nhóm sau:

2019/03/22 Xếp hạng hàng đầu

Xếp hạng gần đây

Xu hướng tăng trưởng cộng đồng

Mua lại thành viên

Xu hướng tham gia của thành viên

Thành viên chủ động hàng đầu trong 72 giờ qua

 1. 好刀客不留名
 2. DT狂徒
 3. 陈勇
 4. 翊 钟
 5. Jeffrey
 6. 重水真轮
 7. chintiger LEE
 8. DragonEx 金枪鱼
 9. 孙悟空
 10. 杨恢淇
 11. hua ge
 12. 哈哈 哈
 13. 文才 秦
 14. 霸 道
 15. W LJ
 16. 浮尘
 17. Wine RedHearts
 18. 币圈辉哥
DDRRAAGGOONNEEXX__