Blockchain Fans IndexBlockchain Fans Index

KuCoin Exchange Vietnam

Group chính thức tại Việt Nam của sàn giao dịch tiền mã hoá toàn cầu KuCoin.
Group chỉ để thảo luận các vấn đề chung, không hỗ trợ về kỹ thuật!
Để tìm hiểu các liên kết khác: nhập #info
Để tìm hiểu cộng đồng các quốc gia khác: Nhập /language

Open in Telegram

Members of this group also actively participate in following groups:

2019/04/16 Top Rankings

Recent Rankings

Trends Of Community Growth

Member Acquisition And Churn

Trends Of Member Participation

Top Proactive Members in Past 72 hours

 1. Nguyễn Ngọc Tiến - Hà Nội
 2. Tuấn Nguyễn
 3. Vu Ngoc Toan
 4. phước chương
 5. Hihi
 6. An Nguyen - KuCoin Exchange Vietnam Community Manager 2
 7. Nguyen Khanh
 8. Võ Lâm
 9. Limo Endka . Pumpkinpro.io . INNERCORE SCO , Standarta.io .Trakx.io S
 10. VT
 11. KuCoin Exchange Vietnam Community Manager 3
 12. Minh Nguyễn ARIZN ICO
 13. Le Minh
 14. DINHTANG NGUYEN
 15. Duy Tan
 16. Dinh Le
 17. LastBattle
 18. Crypto Lover
KKUUCCOOIINN EEXXHHAAGGVVTTMM