Telegram Mục lụcTelegram Mục lục

Binpay交流者社区

Telegram最全的区块链相关中文群组。

旗下群组二十余个,遍布比特币、竞争币、ICO、场外交易等领域。

五十万币圈高端用户
精准定位,社群营销,业务推广,经济高效
项目合作请联系 @xnc123

Mở ra Telegram

Các thành viên của nhóm này cũng tích cực tham gia vào các nhóm sau:

2019/03/18 Xếp hạng hàng đầu

Xếp hạng gần đây

Xu hướng tăng trưởng cộng đồng

Mua lại thành viên

Xu hướng tham gia của thành viên

Thành viên chủ động hàng đầu trong 72 giờ qua

 1. safer
 2. tuxedo2006
 3. upicug
 4. 周 妍
 5. jffsdhf
 6. 魔女的黑猫
 7. 象山热士
 8. ZVoZO
 9. 黑色雨季
 10. 晓风寒月
 11. caoBB
 12. 开赞
 13. 我的空间我做主
 14. Sophie
 15. N---@b@$iiii
 16. 李雨宸
 17. lusa
 18. iyqnszi
BBIINNPPAAYY